Ben McEvoy: Annual Fantasy Scores

Club: St Kilda     Year: 2008     Games: 1
Rnd Opponent News K HB Pos Mk HO Tk Free G.B FF DT SC Y! FR GS
13Fremantle5164011/10.10.3.33228432734
2008 H&A Totals:5164011/10.10.3.33228432734
2008 H&A Avg/1:516401033228432734